top of page

Jeugd en Dans VZW
Meistraat 2
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0430 536 379

Voor alle vragen betreffende inschrijvingen

03/202 83 50

Artikel 1: Informatieplicht

De deelnemer verbindt zich ertoe om de gevraagde informatie correct en volledig te verstrekken. Wanneer de verstrekte informatie niet correct of onvolledig is, heeft Jeugd & Dans het recht de deelname aan een bepaalde stage/vakantiekamp te annuleren.

Jeugd en Dans VZW verbindt zich ertoe om deze informatie niet verder te delen met derden.

De deelnemer verklaart dat hij de Nederlandse taal voldoende begrijpt en in goede gezondheid te zijn om aan een bepaalde stage/vakantiekamp deel te nemen.

Artikel 2: Inschrijven

Inschrijven kan enkel voor een volledige stage/vakantiekamp.

De deelnameprijs wordt betaald voor de volledige stage/danskamp, wij werken niet met een systeem van ‘daggeld’.

Artikel 3: Annulatie vanuit deelnemer

Annuleren voor een stage/vakantiekamp kan enkel met een geldig doktersattest.

Haakt U dochter/zoon af tijdens de stage/vakantiekamp, dan wordt het saldo verrekend (naargelang het aantal dagen deelgenomen) en wordt er 50 euro voor administratiekosten/ annulatiekosten aangerekend.
Voor alle vragen betreffende annulatie kan u terecht bij Jeugd & Dans vzw (03/202 83 50)

Artikel 4: Annulatie vanuit Jeugd & Dans

Jeugd & Dans behoudt het recht om door groepswijzigingen of op basis van andere redenen alsnog een inschrijving te moeten annuleren. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig terugbetaald.

Extra opmerking: Het kan gebeuren dat een stage/vakantiekamp door overmacht (vb. Corona) geannuleerd moet worden. Als er sprake is van overmacht dan is Jeugd & Dans niet verplicht tot volledige terugbetaling van het stage/kampgeld. Uiteraard zoeken wij mee naar de beste oplossing voor iedereen!

Artikel 5: Inschrijvingsgeld

Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, verzekering lichamelijke ongevallen, materiaal, accommodatie en professionele begeleiding.

Jeugd & Dans zorgt ook voor de attesten voor het ziekenfonds en belastingen. Zo kan eventueel een deel  van het inschrijvingsgeld gerecupereerd worden.

Attesten van de mutualiteit (door de ouder of rechthebbende te bezorgen aan Jeugd & Dans) worden in naam van Jeugd & Dans en na een stage/danskamp aan jullie bezorgd.

Fiscale attesten zullen door Jeugd & Dans opgesteld worden. Dit kan enkel voor deelnemers die gedurende de ganse stage/vakantiekamp jonger dan 12 jaar zijn.

 

Volgende zaken zijn niet begrepen in de prijs:

  • Lunch, tussendoortjes en drank (wij voorzien wel extra water)

  • verzekering alle risico’s of diefstal, annulatieverzekering

  • vervoer van en naar de stage

Artikel 6: Diefstal

Jeugd & Dans kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

bottom of page